Balada Si Pendosa

Alam semesta bersujud meminta ampun
Ternyata skenario-Nya terus beralun
Menciptakan kehidupan yang begitu anggun
Sedang aku berbangga diri dengan dosa
Terbawa oleh arus kehidupan yang fana
Merasa akan kekal tak akan hilang nyawa
Haus dengan kenikmatan yang sementara
Ku telusuri setiap jalan kesesatan
Dengan dalih petunjuk dari Tuhan
Padahal terjerumus pada jurang setan
Neraka menunggu sudah tak terelakkan

Sedikit akan aku ceritakan padamu...
Balada si pendosa yang belagu
Hidup dalam naungan makna yang ambigu
Berdialog dengan Tuhan sedikit merayu
Harap cemas akan bahagia yang tabu
Dihantui penyesalan datang tak jemu
Tuhan, adakah titik terang kesempatan
Bagi melangkah daku sebagai acuan
Mencari jalan tuk meraih ampunan
Balada si pendosa berteriak mencari arahan
Selama hayat masih dikandung badan
Oleh: Nurul Badriah

No comments

Post a Comment