Keutamaan Berqurban Bagi Seorang Muslim


VOKALOKA.COM - Dalam agama Islam, kurban merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai tinggi dan makna yang dalam. Setiap tahun, umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan kurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Nilai tinggi dalam kurban dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya pengorbanan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Allah SWT.

Salah satu ayat yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kurban adalah Surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah berfirman, "Bukanlah daging dan darah hewan yang mencapai Allah, tetapi yang mencapai-Nya adalah ketakwaan kalian. Allah telah menundukkan hewan-hewan itu untuk kalian, supaya kalian memperbanyak dzikir kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan-Nya." Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari kurban bukanlah daging dan darah hewan yang dikorbankan, tetapi rasa takwa dan ketaatan kita kepada-Nya.

Di sisi lain, kurban juga memiliki manfaat dalam memperkuat hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Dalam proses kurban, seorang Muslim diperintahkan untuk mengorbankan hewan yang memiliki nilai, sebagai bukti ketaatan dan pengabdian kepada Allah.

Inilah keutamaan kurban yang dapat kita amalkan dan ambil hikmahnya dalam menjalani kehidupan ini, terutama jika kita berniat untuk melaksanakan kurban pada tahun ini.

Muhammad Azzam Rabbani/Vokaloka

No comments

Post a Comment